Malo upoznavanja: Šta nam se dešava na Power Plate® treningu?

Malo upoznavanja: Šta nam se dešava na Power Plate® treningu? Zašto trening traje 20 minuta, a ne 1h i više…?
Power Plate® sprava radi uz pomoću mehaničkih vibracija, pomerajući platformu prvenstveno
gore-dole da poboljša snagu mišića, levo-desno i napred-nazad što doprinosi boljoj ravnoteži i koordinaciji. Ključni faktor je da su vibracije harmonične pa se tako razlikuju od efekata neharmoničnih vibracija na pneumatskoj bušilici ili vibracije prilikom truckanja u autobusu, ukoliko Vam to pada na pamet. Vibriranje platforme, izaziva prirodni odgovor neuro-mišićnog sistema koji apsorbuje vibracije, vršeći prirodne, refleksne kontrakcije. Frekvencije vibracija idu od 25 do 50 Hz. Vibracije ispod 20 Hz mogu dovesti do poklapanja sa vibracijama na kojima rade naši organi, preko 50 hz gube smisao jer mišići ne mogu da isprate toliki broj kontrakcija i ostaju zgrčeni. Kada bi pokušali najjednostavnije da objasnimo princip rada, rekli bismo da se u vežbi čučnja „odradi“ 900 čučnjeva na podešavanjima od 30 Hz u vežbi u trajanju od 30 sekundi. Naravno, to je teoretski i praktično moguće, usled pomenutog refleksnog odgovora naših mišića na vibracije.

Gde su tu dobro poznati tegovi?…

Odgovor na ovo pitanje je, u stvari, poigravanje sa fizikom. Trening na Power Plate® spravi, koristi princip Drugog Njutnovog zakona kretanja i dobro poznate formule : SILA = MASA x UBRZANjE. Međutim, dok se u konvencionalnom treningu povećava masa, ovde se povećava ubrzanje uz pomoć vibracija. Vežbač radi sa sopstvenom masom koja dobija ubrzanje, a time i veću G silu koja deluje na mišiće. U zavisnosti od broja vibracija u sekundi i visine pomeranja platforme, G sila se kreće u rasponu od 1 do 6. Ovakav vid vežbanja unapređuje performanse kroz povećanje efikasnosti, čime se postiže skraćivanje kompletnog treninga snage na 20 minuta. Otud I zaštićeni naziv Acceleration Training™ odnosno –ubrzani trening.
Ako se dotaknemo malo istorijata, ideja za vibracione treninge, vuče svoje korene iz 60-ih godina prošlog veka, kada su ruski astronauti koristili vibracionu tehnologiju, da bi izbegli gubitak koštane mase usled odsustva gravitacije u svemiru. Tačnije, povećana mišićna aktivnost, podstiče proizvodnju koštane mase i obratno. Kako astronauti nisu koristili mišiće u bestežinskom stanju, bilo im je potrebno nešto čime mogu da ih vrlo efikasno angažuju i time spreče osteoporozu. Tada su počeli da koriste vibracionu tehonologiju koja je, izazivajući refleksne kontrakcije, davala veoma intenzivni angažman mišića. 1999 godine, holandski olimpijski trener Guus van der Meer patentirao je prvu komercijalnu vibracionu spravu za vežbanje, pod nazivom POWER PLATE®


Power Plate® sprave, poseduju medicinske MDD sertifikate.

NAJČEŠĆE POSTAVLJANJA PITANJA?
Koliko često bi trebalo da radim Power Plate® treninge?
Odgovor na ovo pitanje, najviše zavisi od toga šta želite da postignete svojim treningom. Najpre preporučujemo da se o tome konsultujete sa Vašim sertifikovanim Power Plate® trenerom. Načelno pravilo je, da bi trebalo praviti 48h pauze između dva treninga kada radite iste grupe mišića na svakom od treninga. Ukoliko radite pojedinačne grupe mišića na svakom treningu, vežbe na Power Plate® spravi možete upražnjavati svakodnevno, kao što je to slučaj i sa bilo kojim drugim oblikom treninga snage. Dakle, ne preporučujemo da svaki dan ponavljate identične programe vežbi. Svakako da masažu i relaksaciju možete raditi redovno.
Posle kog vremena se vide efekti vežbanja na Power Plate® spravi?
Subjektivan osećaj poboljšanja i pravilnijeg držanja tela javlja se već posle dve nedelje.
Prvi efekti su vidljivi na telu posle mesec dana. Za osobe koje pre toga nisu nikada vežbale potreban je nešto duži period.
Sretali ste mnogo jeftinije spave od Power Plate® trenažera. Po čemu se Power Plate® razlikuje?
Power Plate® kompanija smatra se liderom na tržištu kada je reč o vibracionim spravama, sa preko deset godina iskustva u proizvodnji sprava na principima Acceleration Training™. Naši proizvodi razvijani su od strane našeg naučno istraživačkog tima, na bazi dokazanih i objavljenih naučnih istraživanja o efektima vibracionih treninga na ljudski organizam, kako bi smo obezbedili zdravstvene i fitnes benefite za najširu lepezu korisnika. Power Plate® sprave, proizvode mehaničke vibracije u opsegu od 25Hz do 50 Hz, jer je to bezbedan opseg koji ne može dovesti do poklapanja sa frekvencijama na kojima rade naši organi, odnosno ne može dovesti do rezonance sa našim organima. Drugi proizvođači ne mogu pouzdano tvrditi na kojim frekvencijama rade njihove vibracione sprave, ili još problematičnije, ne mogu garantovati da rade na vibracijama koje su naznačene na njihovim spravama. Power Plate International je jedini proizvođač u polju vibracionih sprava, koji poseduje sertifikat za izradu medicinskih aparata.
Da li postoje dokazi da Power Plate® sprava radi?
Postoje stotine nezavisnih naučnih istraživanja o različitim efektima koje pruža Acceleration Training™ vežbanje objavljenih od strane prestižnih svetskih univerziteta. Rezultati ovih isgtraživanja, objavljeni su u veoma kredibilnim naučnim magazinima, čineći rezultate istraživanja zvaničnim naučnim podacima. Za više informacija posetite stranicu sa naučnim istraživanjima na zvaničnoj webstranici www.powerplate.rs
Čuli smo da Power Plate® sprave mogu biti opasne po zdravlje. Da li je to istina?
Od kad je lansiran Powe Plate® brend sprava 1999. godine, stotine hiljada ljudi širom sveta koristilo je naše sprave, mnogi po nekoliko godina i za to vreme nije bilo ni jednog prijavljenog slučaja negativnih posledica vežbanja na spravi. Tako veliki broj korisnika u dugom vremenskom periodu korišćenja, ukazuje da su Power Plate sprave bezbedan i efikasan oblik treninga snage. Naravno, kao i kod bilo kojeg drugog oblika treninga, prlikom prve upotrebe sprave, trebalo bi obaviti kontrolni pregled. Ukoliko ste već aktivni i zdravi, vi ste verovatno dobar kandidat za Acceleration Training™ vežbanje. Naravno postoje neka fizička stanja koja ne dozvoljavaju treniranje na spravi. Najbolje je konsultovati se sa sertifikovanim Power Plate® instruktorom i Vašim lekarom na tu temu.

Više informacija na www.powerplate.rs