Gil Ramiru Power Plate je promenio život…

Gil Ramiru Power Plate je promenio život…

http://www.youtube.com/watch?v=Rc-k_N6T3CQ&context=C40bfde3ADvjVQa1PpcFP-US2ZpWQwcW9S77FgTKSBo0rzHvjyaPk

Gil Ramiro je doživeo tešku saobraćajnu nesreću. Lekari su predvideli da više nikada neće hodati. Dr.Jason i Dr Sandy Haas u Centru za rehabilitaciju Windsor predložili su mu intenzivne terapije na Power Plate spravi. Danas, Gil je u svojoj najboljoj životnoj kondicij…

edit -

Comments are closed on this post.