Hello magazin Beauty specijal i prezentacija naša 3 člana Power Plate Saveza Srbije