Vibracioni trening za brži oporavak fudbalera. Galatasaray fudbalski klub koristi Power Plate u pripremama vrhunskih fudbalera…

Vibracioni trening za brži oporavak fudbalera. Galatasaray fudbalski klub koristi Power Plate u pripremama vrhunskih fudbalera…

 

Iako su istraživanja efikasnosti trenažnih metoda u punom jeku, mora se konstatovati da je već duži vremenski period trenažna praksa zainteresovana za jedan drugi segment trenažnog procesa- oporavak. Zaista, veliki je broj istraživanja koji za cilj imaju utvrđivanje efikasnosti različitih sportskih suplemenata ili drugih procedura na ubrzani oporavaka sportista. Ova problematika je naročito aktuelna u kolektivnim sportovima,s obzirom na zaista fascinantan broj utakmica koje jedna vrhunska ekipa odigra na godišnjem nivou. Jedno nedavno objavljeno istraživanje izgleda da ukazuje na nove procedure koje mogu da unaprede oporavak i poboljšaju sportsko postignuće! Grupa istraživača sa Univerziteta Migel De Servantes i Leon (Španija), je na uzorku od 16 visokokvalitetnih fudbalera juniorskog uzrasta utvrđivalo uticaj vibracionog treninga nakon treninga ponavljajućih sprinteva na brzinu oporavka. Fudbaleri su podeljeni u dve grupe od kojih je jedna uz redovnu proceduru hlađenja organizma (trčanjem niskog intenziteta) primenjivala i vibracioni trening za celo telo. Rezultati istraživanja su pokazali da se grupa fudbalera koja je primenjivala vibracioni trening odlikovala bržim oporavkom, merenim preko brzine vraćanja parametara eksplozivne snage na vrednosti pre treninga. Izgleda da je primenom ove trenažne procedure nakon trenažnog opterećenja moguće ubrzati oporavak i poboljšati sportsko postignuće- zaključuju autori. Istraživanje je objavljeno u februarskoj svesci časopisa European Journal of Sport Sciences za 2012 godinu.

http://chess.edu.rs/?p=4207
*Članak je objavio Centar sportskih nauka
Nedavno je Galatasaray fudbalski klub, potpisao ugovor sa Power Plate kompanijom, koji se naša sprava uključuje u trenažni proces i oporavaka vrhunskih fudbalera ovog kluba
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.367724399952928.77938.146595108732526&type=1
  
 

 

 

 

Emmanuel EBUE, Johan ELMANDER, Selcuk SAHIN, Semih KAYA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

edit -

Comments are closed on this post.